Les restriccions derivades de la Covid 19 fan pujar un 28% les reclamacions a l’Oficina de Consum

831 reclamacions d’un total de 3.446 peticions. Un 28,8% més que en el 2019. Són els números de la memòria publicada per l’Oficina de Consum de la Garrotxa en el seu 35è any de funcionament. Serveis de telecomunicacions, de transport, de béns de consum o d’assegurances són alguns dels gèneres més destacats en el gruix de reclamacions que s’han rebut, la majoria provinent d’Olot, amb més de 600, però també d’altres municipis de la comarca. Tots ells, en algun moment, han estat epicentre d’alguna de les reclamacions rebudes, excepte Sales de Llierca i Sant Ferriol.


A partir de l’abril, es va notar un increment considerable de les reclamacions i consultes, que venia relacionat amb els serveis generals de consum i el transport de passatgers.

Anna Beltrán, Director de l’Oficina de Consum de la Garrotxa: En el tema oci, per exemple, havíem de mediar entre el consumidor, que estava enfadat, i les empreses, que estaven en una situació molt delicada. Ha estat complicat.

D’altra banda, des de l’Agència Catalana del Consum han realitzat un estudi a nivell de país per analitzar detingudament quins han estat els efectes de la Covid en els hàbits de Consum i quin comportament tenim els consumidors i han conclòs que hi ha hagut una acceleració de tendències que ja s’observaven abans de la pandèmia però que s’han accentuat amb les restriccions.

Montserrat Ribera, Directora de l’Agència Catalana del Consum: Ha augmentat la preferència pels comerços locals i socialment responsables, la compra de productes de proximitat o una aposta per la digitalizació, entre d’altres.

Punts negatius que es van extreure de la valoració del 2020 van ser la de la manca de serveis eficients d’atenció al client, fet que comporta que moltes qüestions no siguin resoltes per les companyies i arribin a l’Oficina. De tota manera, es van resoldre un 72% de les reclamacions, i a la compareixença telemàtica del passat divendres es va destacar que poc a poc creix la vessant educativa, per tal que el consumidor tingui cada dia més informació i més dades per saber escollir un producte o un altre.

Aniol Sellabona, conseller comarcal de Joventut: És important  les persones perquè cada vegada siguin consumidors més crítics i que triïn bé què consumeixen i en qui confien.

x