Les Preses espera tenir “més força” per reclamar la urgència de la variant quan sàpiga quins nivells de contaminació suporta

El municipi presenc tindrà durant dos mesos una furgoneta aparcada a la travessera del poble. Un vehicle, però , que compleix una funció concreta. Es tracta d’una unitat mòbil que a la Garrotxa ja havíem vist recentment a l’avinguda Sant Jordi d’Olot.

Analitza la contaminació, calibrant els nivells a l’aire de, per exemple, diòxid de sofre, l’òxid de nitrogen, monòxid de carboni, ozó, el material particulat… D’aquesta manera des del municipi rebran més informació sobre l’afectació que genera, en matèria de contaminació atmosfèrica, el gran volum de trànsit que està suportant aquesta carretera. I és que cada dia passen per les preses un volum de vehicles pesants proper als 2.000, i això, per als veïns i veïnes, genera pudors, soroll, fums i, es tem, que també contaminació atmosfèrica.

La unitat mòbil gestionada pel Departament de Territori i Sostenibilitat permetrà, doncs, tenir més informació sobre els efectes que té per al municipi ser l’enllaç entre Bracons i Olot, i es creu que, d’aquesta manera, es reforçaran els motius pels quals la variant és una necessitat imperiosa.

Pere Vila, alcalde de Les Preses: És complementar tota la informació i tenir més força pública, tècnica i moral per exigir la variant, que sigui una carretera exemplar i que respecti el medi ambient, perquè el trànsit que estem suportant ara provoca problemes a tothom. La variant fa falta, la necessitem i l’hem de fer acordada entre tots.

L’aparell estacionat a la travessera permetrà també calcular una matèria com els compostos orgànics volàtils. Aquesta aspecte també interessa al consistori ja que la proximitat històrica de dues granges properes a la zona han generat algunes queixes de veïns al llarg dels anys, i es podrà saber, ara, quin nivell d’afectació poden generar.

x