La Garrotxa, més propensa genèticament a casos greus de COVID-19

Conèixer la variació genètica en humans és molt important per diversos motius com poder disposar de dades genotípiques de diferents grups ètnics, associar determinades variants amb malalties, estudiar les variants més rares, o crear medicina “a la carta”.  La Universitat de Lleida, fa anys que treballa en un estudi anomenat Projecte GENPIR, amb l’objectiu d’analitzar el comportament de patologies com la diabetis o el càncer, segons el perfil genètic de les poblacions del Pirineu. S’ha analitzat la caracterització genètica de més de 400 persones amb els pares i avis materns i paterns nascuts a les comarques pirinenques. Aquesta informació genètica s’ha comparat amb dades de gairebé 4.000 individus d’una setantena de poblacions d’arreu del món, fet que ha permès estudiar l’origen genètic de les poblacions pirinenques.


L’estudi, doncs, conclou que la distribució dels components genètics de la població te un component heterogeni, procedent tant de la península Ibèrica (el Pallars o l’Alt Urgell) com del centre i nord d’Europa (en aquest cas, la Garrotxa o el Ripollès).

Amb aquesta conclusió, els investigadors també van mirar quina resposta tenia un perfil i l’altre davant la Covid-19. Un fet que, segons Joan Fibla, reponsable del projecte GenPIR, es correlaciona amb la incidència de casos greus documentats fins al dia d’avui.

Joan Fibla, responsable del projecte GenPIR: El que hem trobat és que quan analitzem els perfils genètics del Pirineu respecte a aquells perfils genètics que s’han associat una major susceptibilitat a un Covid greu, al ingrés hospitalari. El que observem, és que aquest risc és major cap a l’est que no pas cap a l’oest. Hi ha una major component de risc observada a les contrades de l’est, és a dir, cap a la Garrotxa, que no pas cap a les contrades del Pirineu lleidatà o el Pallars.

Aquest estudi, que va començat al 2011, permetrà definir els perfils de risc genètic poblacional a malalties comunes, proporcionant una visió actual i completa de la susceptibilitat genètica a patologies com el càncer o la diabetis, de gran importància per a una gestió moderna i eficaç dels programes de Salut Pública.