Impulsen un nou model informatitzat de deixalleria mòbil a la Garrotxa

Amb aquest desplegament en directe i sorprenent pel poc temps que requereix el muntatge, es va presentar a Les Preses el nou model de deixalleria mòbil de la Garrotxa impulsat pel Consell Comarcal, que donarà servei a la comarca reforçant els dos contenidors mòbils que ja hi ha desplegats.


I és que abans del 2025 la comarca es veu amb l’obligació per part de la Directiva de la Unió Europea d’arribar a un percentatge d’un 55% en la recollida selectiva.

Pere Vila, vicepresident del Consell Comarcal i alcalde de Les Preses: Evidentment és un pas més de cara a la consciència per part del municipi i de tots els ciutadans.

Així doncs, la Garrotxa disposa des d’ara de dues deixalleries fixes i tres de  mòbils, una d’elles gestionada per l’ajuntament d’Olot i les altres des pel Consell Comarcal.

Aquesta deixalleria mòbil, a més, funciona energèticament de forma autosuficient gràcies a les plaques solars que du al sostre i porta incorporada una oficina i un lavabo, ja que una altra novetat que presenta el nou contenidor és la incorporació d’una zona d’atenció ciutadana, que comptarà permanentment amb un professional que assessorarà als ciutadans en la millora de la gestió de residus i en l’ús de la instal·lació.

A partir del mes de juny es posarà en marxa la identificació dels usuaris, que disposaran d’una carta específica per a l’ús de la deixalleria mòbil o dels contenidors.