El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa va atendre 2.676 usuaris nous durant el 2020

L’any 2020 no l’oblidarà ningú. Tampoc, en major mesura, les persones dependents. Van centrar el 45% de les atencions del Consorci en l’any de l’esclat de la pandèmia. I van patir-ho molt durament per tres motius. El primer, que eren un dels col·lectius més vulnerables a la malaltia, el segon, que els va afectar molt en una cosa tant important per a ells com relacionar-se amb el seu entorn, amb la seva família o en costums crucials de la seva vida quotidiana com poder anar als centres de dia, per exemple. I en tercer lloc per la necessitat de reformulació de totes les atencions a la dependència a l’hora de rebre ajuda a casa seva.

Pep Berga, president del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa: Ha estat un any molt complicat, no només per a aquestes persones sinó per tots els sectors. Però hem de posar un accent especial per al que va representar el 2020 per a les persones amb dependència.

Per fer front als reptes apareguts durant l’any 2020, al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa han treballat 88 professionals i s’ha comptat amb un pressupost de 9.535.013,45 euros, repartits entre els 33 serveis que gestiona el Consorci.

En xifres globals, els professionals del Consorci han treballat amb 5.125 famílies (9.912 persones), on un 70% de les quals resideixen a Olot, un 56% són dones i un 34% són famílies unipersonals. De totes les persones ateses durant l’any 2020, les problemàtiques més destacables han girat al voltant de: 33,62 % problemes de salut i autonomia; 21,67 % problemes econòmics; un 5,5 % d’habitatge i un 5 % amb problemes legals d’estrangeria.

Les persones ateses que han arribat noves al consorci són 2.676. Les problemàtiques que més es repeteixen en aquestes casos són: econòmiques, lligades, en un 21% amb irregularitat administrativa i dificultats al voltant de l’habitatge.

Teia Fàbrega, directora Consorci d’Acció Social de la Garrotxa: Una de cada cinc persones que atenem té més de 65 anys, i també atenem a molta gent de més de 85 anys, que tenen molt accentuat el problema de dependència com és evident.

En resum, i tal i com explicaven ahir els responsables del Consorci en la Roda de Premsa de presentació de la Memòria 2020, ha estat un any molt complicat i exigent per als professionals dels serveis socials de la comarca, que han vist com augmentaven les necessitats de molts ciutadans i ciutadanes.