El nivell econòmic, un factor determinant en l’accessibilitat a les eines digitals

L’anàlisi dels resultats de l’enquesta sobre l’accés i l’ús de les eines digitals per part de la població activa de la Garrotxa ha conclòs que el nivell econòmic està relacionat amb una menor accessibilitat a les eines digitals, que existeix una bretxa de gènere en el sector professional digital i que, també, hi ha un trencament generacional sobre l’accés als smarthphones i als coneixements sobre ciberseguretat.


Aquest anàlisi aporta unes dades molt valuoses sobre la desigualtat en l’accés i ús d’eines digitals, una realitat que ha emergit de manera molt visible durant la pandèmia de la COVID-19. L’enquesta, va recollir més de 430 respostes, incloent-hi perfils d’entre 18 i 65 anys.

Pere Vila, conseller comarcal de Desenvolupament Local: “Entre moltes, hi trobem la desigualtat d’accés i ús d’eines digitals. No ens cap cal dubte que és una realitat. El fet d’haver d’adaptar-nos per avançar en la transformació digital, es constata que en vuit mesos hem fet els passos que s’haurien fet en vuit anys.”

Estanis Vayreda, regidor de Promoció Aj. Olot: “Això es necessita molt. A l’enquesta es planteja la necessitat d’incrementar la capacitació per trobar feina. També molts ciutadans plantegen la necessitat de millorar les seves capacitats digitals.”

Gemma Canalias, regidora d’Empresa, Comerç i Turisme Aj. Olot: “Un dels resultats d’aquesta enquesta i que s’ha posat de manifest per part de gairebé totes les persones que han contestat , és aquesta necessitat de formació per capacitar-se en aquest món digital. Per això, una d’aquestes accions que s’ha posat en marxa després dels resultats és aquest programa de capacitació digital.”

Aquest programa, del 20 de maig al 15 de juliol,  s’oferiran, entre d’altres, petits cursos sobre eines digitals, com ara les xarxes socials, eines per a videoconferències o elaboració de pàgines web.

El resultats de l’enquesta es poden consultar al web de DinàmiG i les inscripcions al programa es poden fer a través del web de la FES.