El govern del Consell Comarcal de la Garrotxa acatarà el que digui el jutge en relació al cas de la gossera

El president del Consell Comarcal de la Garrotxa ho va deixar clar. Si el jutge decreta que s’han equivocat en el procés d’adjudicació del servei de protectora d’animals de la Garrotxa, ho assumiran i tornaran a començar.


Santi Reixach, president del Consell Comarcal de la Garrotxa: “Estem convençuts d’haver fet les coses bé però esperarem què diu el jutge, i per suposat acatarem la seva resolució encara que sigui desfavorable. Tornaríem a començar el procés si fos necessari. Estem oberts a donar explicacions, totes les que calgui a tothom qui les demani”.

L’oposició va preguntar ahir sobre el tema després que Terra Viva presentés i entrés de manera oficial un recurs contenciós administratiu. Miquel Reverter, portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya, va demanar una reflexió en forma de preguntes que es tractaran en les properes sessions de manera més extensa. Consideren que després de 9 anys, és necessari revisar tot el que s’ha fet per si hi ha hagut errors en la gestió per part del Consell.

Miquel Reverter, conseller comarcal ERC: Tenim una sèrie de preguntes de com s’ha gestionat el servei en els darrers nou anys. Entrarem aquestes preguntes però agraïríem que en els futurs plens es puguin respondre.

El portaveu de la CUP, Lluís Riera, va anar una mica més enllà i va recomanar una auditoria per eximir el Consell de fyutures accions de responsabilitat o qualsevol retret a l’hora de valorar la gestió de l’ens en aquest aspecte.

Lluís Riera, conseller comarcal de la CUP: En tot cas, seria el moment de fer aquest tipus d’auditoria per poder blindar el Consell arran de la gestió que s’ha fet o millorar-la de cara al futur.

Santi Reixach va mostrar-se sorprès que després de nou anys fos ara quan s’obre el meló sobre la gestió de la protectora per part del Consell, i va assegurar que, un cop acabat el procés judicial i resolt d’una manera o altra, serà necessari que el Consell d’alcaldes es reuneixi, donar totes les explicacions que calgui i aclarir qualsevol tema en el qual hi pugui haver dubtes. Ho va fer mostrant-se segur que les coses s’han fet bé i amb tots els processos legals requerits.

x