Terra Viva seguirà encarregant-se del servei de recollida i custòdia d’animals mentre el jutge prengui una decisió

L’actual adjudicatària del servei de recollida i custòdia d’animals domèstics a la comarca de la Garrotxa, va presentar un recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en relació al procés de licitació del servei de recollida i custòdia dut a terme pel Consell Comarcal de la Garrotxa.


En el recurs presentat davant d’aquesta instància administrativa, Terra Viva no qüestiona el motiu pel qual el Consell Comarcal de la Garrotxa va excloure a l’entitat del procés de licitació, però si que planteja al tribunal diverses qüestions relacionades, entre d’altres, amb l’obligatorietat o no de la subrogació de personal i qüestions vinculades amb la solvència tècnica de l’empresa a la que es va acordar adjudicar el servei, en aquest cas, Caniausa, SL.

Davant d’aquest recurs, el Consell Comarcal ha presentat les seves al·legacions, proposant al propi Tribunal que resolgui en el sentit de si hi ha possibilitat d’esmenar els motius que planteja el recurs o, si en cas contrari, cal declarar deserta la licitació i iniciar de nou el procediment.

Fins que el tribunal es pronunciï en un o altre sentit, però, Terra Viva podrà seguir treballant en el servei. Així ho ha decidit l’ens, liderat pel seu president Santi Reixach, que en el darrer plenari es va mostrar obert a qualsevol debat sobre aquest tema després de la decisió del jutge. Reixach sempre ha defensat la gestió del Consell durant aquests anys.