La nova factura de la llum fixa tres tarifes diferents segons l’horari de consum

El mes de juny comença amb canvis a la factura de la llum. El motiu és la nova regulació que han dissenyat la Comissió Nacional de Mercats i la Competència i el Ministeri de Transició Ecològica, per avançar cap a un consum més eficient.

Francesc Guinart, Director Comercial Bassols Energia: “Bàsicament per què? Es vol fomentar que la gent traslladi el consum de les hores que hi ha més saturació cap a les que n’hi ha menys a la xarxa. Alhora també es vol donar un senyal de preu per impulsar la transició energètica.”

A partir d’avui mateix, el rebut de la llum de cada usuari dependrà de l’hora a la que consumeix l’electricitat. De dilluns a divendres s’han establert tres franges horàries: la punta, de 10h del matí a 14h del migdia i de 18h a 22h de la nit, que és la més cara, la plana, que serà de 8h a 10h del matí, de 14h a 18h i de 22h a 00h de la nit, i la vall, el tram més barat, que va de la mitjanit a les 8h del matí i inclou caps de setmana i festius.

Francesc Guinart, Director Comercial Bassols Energia: “Si has de fer una rentadora, no la facis el divendres a les 20h del vespre, passa-la a dissabte o diumenge, que realment a la xarxa hi ha menys consum perquè moltes indústries estan parades, fas que el sistema sigui més eficient, i que les renovables puguin cobrir part de la demanda, etc.”

A diferència del que passava fins ara, els consumidors també podran contractar dues potències diferents. Aquest sistema permetrà pujar la potència en els períodes vall, quan l’energia és més econòmica.

 Francesc Guinart, Director Comercial Bassols Energia: “El sector energètic només permet canviar la potència un cop l’any, i ara des d’aquest juny fins el 31 de maig es pot canviar dues vegades gratuïtament.”

Aquests canvis afecten els contractes domèstics i petites empreses que tinguin contractada una potència de fins a 15 kW, però la nova regulació també contempla noves tarifes, potències i períodes horaris per les companyies d’alta i baixa tensió.