L’Ajuntament d’Olot obre la línia d’ajudes per al foment del lloguer social a la ciutat

L’Ajuntament d’Olot ja ha aprovat les bases específiques per a l’atorgament de subvencions als propietaris d’habitatges desocupats que els posin a lloguer a través de la Borsa d’Habitatge d’Olot.


Jordi Güell, regidor habitatge Aj.Olot: “És una iniciativa ja consolidada. Una iniciativa que s’ha de veure reforçada en un futur pròxim amb altres iniciatives també a favor de la rehabilitació i la incorporació d’habitatge assequible a Olot.”

L’import de la subvenció contempla el 100% del cost de les obres de rehabilitació i posada al dia de l’habitatge amb un màxim de 6.000 euros per immoble.

Míriam Paredes, responsable Oficina d’Habitatge: “En totes aquelles reformes o arranjaments d’un habitatge que siguin necessàries per posar-lo al mercat de lloguer, es subvencionaran en un 100% fins a un màxim de 6.000 euros a fons perdut. La condició és que es posi a lloguer a través de la Borsa d’Habitatge d’Olot.”

Enguany és la cinquena edició que l’Ajuntament d’Olot ofereix aquesta línia d’ajudes que, des del 2017, ha permès invertir un total de 100.482.05 euros en la reforma, rehabilitació i posada en marxa al mercat de lloguer social d’un total de 17 habitatges.

En aquest mateix context també s’han aprovat les bases, en aquest cas des de la Generalitat, per unes ajudes per a la construcció d’habitatge de protecció oficial. Les subvencions van aturar-se a finals de la dècada del 2.000 i enguany tornen a reactivar-se.

Míriam Paredes, responsable Oficina d’Habitatge: “És una ajuda que consisteix en un màxim de 30.000 per habitatge en totes aquelles promocions, gran rehabilitacions o adquisicions d’edificacions en obres que estiguin paralitzades. La condició seria qualificar-los habitatges de protecció oficial i en règim de lloguer.”

Les ajudes de l’Ajuntament d’Olot, es podran començar a sol·licitar pròximament i els interessats i interessades disposen de temps fins al 15 d’octubre de 2021 per formalitzar la seva petició.

x