El Consell Comarcal de la Garrotxa amplia l’oferta de transport públic a la comarca

El Consell Comarcal de la Garrotxa ha ampliat aquest mes de juny el servei de transport a demanda de Mieres a Santa Pau, en el marc del Pla de Transports de Viatgers de la Garrotxa, finançat per la Generalitat de Catalunya. Concretament s’amplia de manera important la ruta Olot-Santa Pau-Mieres.


Jordi Güell, conseller comarcal de mobilitat: “És un servei que fins ara només es prestava els dilluns, per facilitar a la gent del sector de Mieres o el Sallent l’accés a Santa Pau per després agafar el transport regular que comunica Santa Pau a Olot. El que fem és introduir una millora en aquesta ruta que consisteix en ampliar aquest servei de dilluns a divendres amb 4 serveis diaris, dos al matí i dos a la tarda.”

Aquest nou servei es posa en funcionament com a prova pilot, per un període de tres mesos, per tal de testejar el seu ús i poder ajustar correctament l’oferta a la demanda.

Jordi Güell, conseller comarcal de mobilitat: “Després d’aquests tres mesos veurem com ha funcionat la demanda. A partir d’aquí el que podrem fer serà o mantenir aquesta freqüència de dilluns a divendres i amb aquestes franges horàries o adaptar-la als requeriments o demandes que hi hagin hagut en aquest període de tres mesos”.

Els interessats en aquest servei hauran de realitzar reserva prèvia abans de les 17h del dia laborable anterior, al telèfon 972 260 196 o al correu tad@teisabus.com.

A més a més, a partir també d’aquest mes el Consell Comarcal ha ampliat, mitjançant també una altra prova pilot, el servei del bus Olot – Montagut, passant pel Polígon de Begudà  i el Polígon Poliger, l’anomenat Bus polígons.

x