El Pla d’Asfalts 2021 preveu millorar més de 7.000 m2 de calçada a Olot

Un any més, el pla d’asfalts d’aquest 2021 contemplen l’execució d’un conjunt d’obres de conservació i millora de ferms, voreres, condicions d’accessibilitat i millores generals dels elements d’urbanització dels carrers.


En total, aquest 2021 s’ha previst actuar, preservar, conservar i millorar l’asfalt i el ferm de més 7.000 m² de calçada i més de 1.000m² de superfície de vorera, el que suposa un increment respecte la previsió de l’any passat.

Aniol Sellabona, regidor serveis urbans Aj. Olot: “De fet, si recuperem aquests últims 10 anys s’han invertit uns 3.000.000 euros a la ciutat per fer aquestes millores al paviment. Evidentment per l’envelliment que tenen, pels anys que han passat des de que es van fer, però també per condicions climatològiques com per exemple aquest passat gener on ens va caure una nevada important al ciutat. Quan hi ha aquests episodis, l’asfalt i les voreres pateixen un desgast més accelerat i això fa que apareixien alguns sotracs o es desgastin alguns paviments, per això posem èmfasi en poden anar solucionant tots aquests aspectes de la ciutat.”

Paral·lelament, també s’han previst treballs en l’àmbit de senyalística viària, seguretat i reurbanització així com la creació de noves canalitzacions i rebaixos de pas de vianants i voreres que afectaran 18 calçades i 8 voreres i passos de vianants.

Aniol Sellabona, regidor serveis urbans Aj. Olot: ”Aquest pla d’asfalts, més enllà del  reasfaltatge de carrers el que persegueix és millorar aquesta mobilitat a la nostra ciutat, sobretot pels vianants.

La voluntat és que les actuacions arrenquin pròximament i la previsió és que els treballs s’allarguin durant dos mesos i mig. Està previst que finalitzin abans de l’inici escolar al mes de setembre.