L’Ajuntament d’Olot i Educació signen un conveni per a la renovació dels vestidors de l’INS La Garrotxa

L’Institut la Garrotxa d’Olot fa prop de 13 anys que conviu amb uns vestuaris provisionals, fets amb mòduls prefabricats i que han utilitzat i utilitzen els centenars d’alumnes de l’institut garrotxí. De fet, actualment el centre educatiu té 300 alumnes.


En l’últim ple municipal de l’Ajuntament d’Olot, s’ha aprovat el conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament d’Olot per a l’execució de les obres de construcció d’uns vestidors nous i més espai a l’institut.

Els nous vestidors estan dins un projecte que es va iniciar el 2008. La primera fase va ser construir les aules i tallers dels cicles formatius. Però també es preveia dues fases més que finalment van quedar aturades: un nou edifici amb noves aules i renovar la planta d’administració, i una tercera que projectava una pista coberta que servís com a pavelló.

Jordi Antiga, director Institut la Garrotxa: “Portem 12 anys amb uns mòduls que s’han utilitzat de vestidors que estan ja en molt mal estat. La direcció actual portem ja 6 anys i era un dels primers objectius que ens vam plantejar. Aquestes coses són difícils i hagués estat impossible desencallar-ho sense d’implicació de l’ajuntament. Ara ho hem pogut desencallar així que per la nostra part estem molt contents. És una infraestructura que era molt important desencallar i renovar-la.”

El Departament d’Educació assumirà la licitació, contractació, recepció i liquidació de les obres. Els responsables tècnics de la direcció de les obres seran els que designi el Departament d’Educació. L’import total previst de l’obra objecte del conveni és de 577.669 euros. L’aportació econòmica de l’Ajuntament serà de 200.000 €.

Pep Berga, alcalde d’Olot: “Nosaltres coneixem des de que ho vam fer amb l’Escola d’Art que si l’Ajuntament pren la iniciativa de portar una part dels diners necessaris per fer aquesta obra que li correspondria fer en tota la seva totalitat a la Generalitat, fa que es desencalli més ràpid i es pugui fer. Signar-ho ara al juliol, permetrà que el departament pugui encarregar la redacció del projecte aquest 2021 i que l’obra es pugui licitar i començar a construir al 2022.”

El conveni, que s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals, ha avançat que durant aquest estiu es portaran a terme tot un seguit d’actuacions de millora, conservació i manteniment de tots els centres educatius de la ciutat.

x