Els graus més estudiats pels universitaris garrotxins són d’àmbit social

L’estudi de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot exemplifica que els graus més estudiats pels universitaris garrotxins són Educació Infantil i Primària, Psicologia i ADE.


Estanis Vayreda, tinent d’alcalde Ajuntament d’Olot: “És la mateixa tendència que els anys anteriors, d’ençà que s’estan fent els estudis a la FES majoritàriament els joves de la Garrotxa opten per graus universitaris de l’àmbit social i jurídic. Psicologia, Educació Infantil i primària, dret, ADE. Més en aquest àmbit i no tant en el científic o enginyeries. Aquí tenim un altre repte que és que en aquests graus més científics i tècnics ens caldria més presència de noies.

El centre que acull a més estudiants de la comarca és la Universitat de Girona seguida per la Universitat de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya. Durant el curs 2020-2021 un total de 1.114 estudiants van entrar al món universitari, 17 menys que l’any anterior.

Estanis Vayreda, tinent d’alcalde Ajuntament d’Olot: “I bé tot això també es complementa amb els joves que fan una aposta pels cicles formatius. De fet les dades mostren que hi ha una disminució de joves que estudien graus universitaris. Primerament per una qüestió demogràfica. I segon perquè els darrers anys s’ha fet molta feina com a país, ciutat i comarca per posar en valor els cicles de grau mitjà i superior.”

A més a més, la comarca ofereix un gran ventall de cicles amb un grau d’inserció laboral molt alt, que permeten seguir estudiant a la comarca. En canvi, pel que fa als estudiants que opten per un grau universitari, els darrers anys s’ha accentuat la dispersió geogràfica dels alumnes de La Garrotxa arreu de les universitats catalanes.