La gestió municipal de l’aigua a Mieres permet millorar mancances heretades de la gestió privada

Fa dos anys el servei d’aigua a Mieres va passar a ser municipal. Amb tot aquest temps el consistori, amb l’assessorament del SIGMA, ha hagut de fer front a grans mancances que la gestió privada els va deixar en el moment de fer el traspàs.


Enric Domènech, alcalde de Mieres: Sobretot destaco la manca de manteniment de la xarxa que tenim. Problemes heretats de vint anys enrere i que degut a la manca de manteniment ara hi hem d’invertir més diners, per tenir unes condi9ocns dignes. Hem tingut problemes de pressió en diversos punts del poble i talls i averies que no ens esperàvem quan vam prendre la gestió del servei.

Mieres està treballant en una dotzena de millores marcades al pla director. Ara mateix, el que més urgeix és la renovació de canonades de fibrociment en diversos punts del poble i la instal·lació d’un nou dipòsit al sector de Finestres.  De moment ja ha posat en funcionament un sistema de telecontrol.

Enric Domènech, alcalde de Mieres: Tenim previstos de cara el 2021 i el 2022 invertit uns 400.000 euros a la xarxa i el cost anual és d’uns 30.000 euros. Per tant, veient les proporcions, s’ha fet un esfroç molt gran per rebre ajudes. I d’aquests 400.000 euros, molts , al gran amjoria, venen subvencionats per diversos organismes, com són la Generalitat, la Diputació o l’ACA.

Coincidint amb els dos anys de gestió municipal de l’aigua, el consistori ha presentat als seus veïns i veïnes un resum de la situació actual i com s’està treballant, a través d’una revista municipal. Consistori i mierenec i mierenques s’ha trobat per posar en comú dubtes. L’ajuntament busca també conscienciar cada cop més als usuaris d’aquest servei, tot donant consell sobre com estalviar recursos hídrics.

Enric Domènech, alcalde de Mieres: Nosaltres com a ajuntament no tenim cap interès per cobrar més per l’aigua, el que volem és que es gestioni correctament,. De fet a la revista expliquem com estalviar aigua.- Volem tancar el paradigma, si una empresa vol buscar el màxim benefici, nosaltres el que volem és que els veïns tinguin un bon servei d’aigua. Es tracta d’establir diàleg entre tots plegats en temes com aquests.

El mes de març Mieres va fer una enquesta als seus veïns per saber si la gestió municipal de l’aigua els satisfeia o no: un 81% els hi agrada. Fent la comparativa amb l’anterior servei de gestió d’aigua, només un 11% creu que actualment funciona pitjor que abans. Dels 200 abonats que hi ha al municipi en total n’hi van participar una cinquantena.