L’oposició a l’Ajuntament d’Olot aprova el rerefons i l’objectiu de l’Escola de Noves Oportunitats però no com s’està desenvolupant el projecte i la cessió de la Providència

La cessió de la Providència a la Fundació La Fageda, per fer l’Escola de Noves Oportunitats, va ser un dels principals punts del ple municipal d’aquest dijous. Els tres grups entenen i comparteixen la idea i objectiu general del projecte, adreçat a joves de la comarca, però no veuen clars altres aspectes. Esquerra Republicana de Catalunya i el grup socialista, creuen que s’hauria d’haver parlat més amb altres agents i que hi hauria d’haver una coordinació entre administracions, com per exemple locals i comarcals. Des de la CUP creuen que la decisió de cedir l’espai no s’ha consensuat prou i troben a faltar detalls del projecte.

Josep Granados, portaveu ERC Aj Olot: Creiem que si es vol tirar endavant un projecte d’aquestes característiques s’hauria d’haver parlat, discutit i acordat amb tots els agents implicats. També sobre els recursos que s’hi destinaran, com serà la gestió i la coordinació del serveis.

Jaume Mir, portaveu PSC Aj. Olot: Pel PSC l’educació ah de ser un servei públic d’entrada i el fet que això s’adjudiqui a una fundació privada no ens acaba d’agradar. Caldria incorporar des del principi un òrgan de Coordinació amb el màxim de representació per tenir semestralment o anualment un seguiment de tot el que es fa envers aquest projecte.

Lluís Riera, portaveu CUP Aj. Olot: A nosaltres d’entrada no estem d’acord amb el fet de donar patrimoni públic a privats. Primer s’hauria d’haver aprovat un projecte complert i després valorar el concepte de cessió de l’espai, i no al revés. Ja ho veiem que s’ha treballat aquest projecte, però no s’ha fet de forma coordinada i consensuada, amb tots els agents municipals i comarcals que creiem que haurien de ser-hi.