Arrenca l’assaig clínic de la vacuna d’Hipra contra la COVID-19

Els primers participants a l’assaig clínic de la vacuna d’Hipra contra la COVID-19, que realitzen l’Hospital Clínic de Barcelona i l’Hospital Universitari Josep Trueta de Girona, ja han començat a rebre les primeres dosis. En la primera fase de l’estudi en humans, es vacunarà a trenta persones d’entre 18 i 39 anys, que no han passat el virus ni s’han vacunat, seleccionades entre més de 400 voluntaris.

Rafel Ramos, investigador Institut Universitari Investigació en Atenció Primària (IDIAP) H. Universitari Josep Trueta: “La resposta ha superat les nostres espectatives, això confirma que la població està sensibilitzada i que vol contribuir a poder combatre-la”

El primer grup de voluntaris és el que ha rebut la dosi més baixa de la vacuna, que s’anirà augmentant en els grups següents. Al mateix temps, una part de participants rebrà la vacuna d’Hipra i l’altre la de Pfizer, sense que els voluntaris ni els investigadors sàpiguen de quina es tracta.

Lorna Leal, especialista servei malalties infeccioses de l’Hospital Clínic: “Todo ha ido bastante bien, de momento efectos adversos de tipo uno o dos. La dosificación es, la primera dosis el dia zero, i la segunda en 21 días.”

 Rafel Ramos, investigador Institut Universitari Investigació en Atenció Primària H. Josep Trueta: “I un cop es fa l’administració de la vacuna, fem un monitoratge constant dels participants i recollim tots els aspectes clínics relacionats. Posteriorment anem fent seguiments per evaluar la seguretat i l’immunogenicitat de la vacuna.” 

El seguiment als pacients durant la primer fase de l’estudi durarà almenys un any, i si s’obtenen els resultats esperats es podrà passar a la següent fase, que haurà d’autoritzar l’Agència Espanyola de Medicaments. El cap de servei de Malalties Infeccioses del Clínic, el doctor Àlex Soriano, ha destacat la importància de disposar d’una vacuna desenvolupada a l’estat, per poder fer front a futures amenaces biològiques.

Àlex Soriano, cap de servei de Malalties Infeccioses Hospital Clínic: “Probablement que ens faran falta més vacunes, sabem que hi ha molta població no vacunada, gent que necessitarà noves dosis o revacunacions, d’aquí aquesta necessitat contínua”

La vacuna d’Hipra es basa en una tecnologia diferent a les que s’administren actualment, de proteïna recombinant. Segons els estudis preclínics, podria adaptar-se fàcilment a noves variants del virus, i requereix unes condicions de conservació més senzilles, entre 2 i 8 graus.

 

 

 

 

 

x