Més de 86.000 persones a Catalunya pateixen la malaltia de l’Alzheimer

Sense cap dubte les malalties neurodegeneratives usposen un dels grans reptes de la medicina del segle XXI. Entre elles, l’Alzheimer és la forma més freqüent de demència. Una epidèmia silenciosa que, a més, ha patit especialment els efectes del coronavirus. A Catalunya, un 2% de la població pateix algun tipus de demència. 86.000 persones amb una mitjana d’edat que s’apropa als 81 anys són pacients afectats per la malaltia, un 64,5% dels quals són dones.


L’Alzheimer, és un tipus de demència, una malaltia degenerativa del cervell, que provoca problemes relacionats amb la memòria, el pensament i el comportament. La malaltia empitjora amb el temps fent que la persona quedi afectada greument per a poder fer de forma autònoma les coses de casa, el treball o per a poder gaudir de les aficions habituals.

Lola Valeri, neuropsicòloga residència La Tardor: “Això afecta la vida diària d’aquesta persona perquè la funció ja no la podrà fer. Són progressives i per tant, es van convertint en afectacions globals del cervell. És com el contrari del desenvolupament d’un nen.”

La pandèmia de COVID-19, durant el confinament i els canvis constants de protocols i mesures, han provocat el trencament de totes les rutines dels malalts, un pilar fonamental.

Mònica Garcia, psicòloga residència del Tura: “Les persones que tenen algun tipus de demència, en concret de tipus Alzheimer, una de les coses que destaca és que estan desorientades. Ens hem trobat que no han estat conscients d’aquesta falta de visites o d’aquesta situació, no han estat conscients que hi ha hagut una pandèmia. El que sí que ens hem trobat és que els hi ha afectat a nivell conductual. No entenien la situació, perquè havien d’estar tancats en una habitació si estaven confinats, etc. Això ha suposat que estiguessin mes agressius i més agitats, que no comprenguessin la situació.”

En el cas de les demències, l’estimulació cognitiva és una intervenció terapèutica complementària al tractament farmacològic que no només ajuda a alentir la progressió del deteriorament que presenten aquestes persones, sinó que a més ajuda a evitar la desconnexió de l’entorn, a enfortir les relacions socials i a potenciar l’autoestima.

Lola Valeri, neuropsicòloga residència La Tardor: “És molt complicat treballar a partir d’activitats complexes com pot ser el llenguatge. El que es treballa és a partir d’activitats més sensorials, la música per exemple és molt interessant.”

Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut, el 2030 75 milions de persones estaran afectades arreu del món per malalties que causen demència. La xifra arribarà als 132 milions de persones el 2050. En canvi, la xifra es podria reduir en nou milions de persones si els símptomes de la malaltia es reduïssin en un any, mentre que si el retard d’aquests fos a cinc anys la prevalença de la malaltia es reduiria en un 50%.

x