‘Descobrim el bosquet de l’Hospital’ dóna a conèixer un dels punts que es veuria afectat per la construcció de la variant

David Gimeno, Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa: Si s’ha de fer finalment és que es minimitzi al màxim, que sigui un carril per banda, que les entrades a Olot es replantegin i que es posin damunt de la taula altres sistemes de mobilitat.


Aquesta és la petició de l’Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa, contrària a la construcció de la variant d’Olot. Dissabte al matí un total de 25 persones van participar en l’activitat ‘Descobrim el bosquet de l’Hospital’.

David Gimeno, Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa: Creiem que té una afectació molt important a escala d’impacte ambiental tant als voltants de l’hospital com al turó que es vol protegir. 

L’activitat s’emmarca dins el projecte Simbiosi, que persegueix la finalitat de revaloritzar els boscos madurs i conscienciar sobre la problemàtica que pateixen. La iniciativa compta amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. Una proposta on hi van participar infants i adults, amb només una condició, portar les ganes d’aprendre elements nous sobre el bosquet de l’Hospital.