Favorable, la reclamació sobre l’IVA d’entrades i abonaments interposada per la UE Olot a Hisenda

Com qualsevol Societat Anònima Esportiva, com és la Unió Esportiva Olot, cada any ha de presentar l’impost de societat i les declaracions d’IVA. Basant-se amb el Consell Superior d’Esports (CSD), que determina futbol professional la Primera i Segona Divisió, l’Olot ha pagat sempre un 10% d’IVA per entrades i abonaments, considerant, que formaven part del futbol no professional. Hisenda, però, des del 2014 ha aixecat acta a aquestes declaracions al 10%, considerant que el club havia de pagar un 21%, allò que paguen els clubs professionals.

Joan Agustí, president UE Olot: Ens arriba una primera acta d’Hisenda, ens fan una inspecció, ens presentem i ens sentencien a pagar el 21%. Any 2014. Nosaltres impugnem aquesta sentència però ens veiem obligats a avalar i aquests avals van generant interessos. Els anys següents igual. I nosaltres continuem aguantant. És molt difícil aguantar cinc actes d sentència d’Hisenda i defensar-les.

Finalment, però, el Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya (TEARC) ha resolt la reclamació interposada pel club olotí en favor seu, donant la raó en el fet que havia de pagar un 10% d’IVA i no un 21%. Una casuística en la que es troben nombrosos equips d’arreu, però que en aquest cas ha estat la Unió Esportiva Olot qui va decidir lluitar perquè els acabessin donant la raó: a ells, però a tots els equips afectats pel mateix problema.

Joan Agustí, president UE Olot: El procediment de recurs ens permetia avalar. I nosaltres el que vam fer va ser dipositar avals bancaris amb avals personals nostres. Per tant, nosaltres hem recuperat els avals personals i els interessos i despeses produïdes per aquests avals. Ara bé, l’angoixa ha estat gran durant aquests anys. Teníem compromesos uns 150.000 entre interessos de demora, actes i el més greu: que també ens queien a sobre el 2019, el 2020 i el 2021. De no ser favorable, hauria suposat una desfeta important per nosaltres.

Tot i el resultat favorable de la sentència, però, la Unió Esportiva Olot no entén com ha hagut d’emprendre, per si sola, tot aquest procediment, sense l’ajuda d’organismes més grans. Des del club asseguren haver rebut, simplement, informes favorables de la Federació Catalana de Futbol i la real Federació Espanyola de Futbol.

x