El Consell creu que Terra Viva ha pres una decisió “unilateral” i actua “d’urgència” amb la protectora

El Consell Comarcal creu que Terra Viva ha marxat unilateralment de les instal·lacions del servei de custòdia i recollida d’animals de la Garrotxa. Si més no, l’ens creu que el 30 de setembre no era una data acordada tot i els mesos que han passat des del recurs als tribunals que va interposar la mateixa Terra Viva.

Ara, en poc temps, el Consell ha hagut de reaccionar i aquest cap de setmana ja tenia una empresa que es farà càrrec de manera provisional del servei.

Francesc Canalias, director SIGMA: “Aquest cap de setmana ja hi va haver dues recollides. Hem actuat amb urgència perquè els animals requereixen una atenció diària”.

‘Solucions de benestar animal dels sense sostre’ està formada per un equip professional amb personal veterinari i cuidadors, supervisats pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa. Igualment, estarà obert a la col·laboració de voluntaris i voluntàries que acompanyin en el dia a dia als animals que viuen a les instal·lacions del Consell.

L’Associació Protectora d’Animals de la Garrotxa Terra Viva ha vingut prestant el servei al llarg dels darrers deu anys fins que, recentment, va comunicar que deixaria de prestar-lo a partir del 30 de setembre de 2021, doncs interpretaven que la pròrroga del contracte finalitzava en aquesta data. Aquest fet ha motivat el canvi en la gestió del servei, d’urgència i de manera temporal.

El Consell Comarcal de la Garrotxa està pendent de la resolució del recurs especial en matèria de contractació pública que la pròpia entitat protectora Terra Viva va interposar davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el transcurs de la darrera licitació d’aquest servei. A l’espera de la resolució, el Consell continuarà treballant per garantir el benestar i una segona oportunitat als animals domèstics abandonats. Un cop la resolució sigui pública, el Consell Comarcal adoptarà les decisions necessàries per donar-hi compliment.

x