Desconvocada la vaga al sector carni després que sindicats i patronal hagin assolit un preacord

La vaga al sector carni, que s’havia convocat els dies 25 i 26 de novembre i entre el 3 i el 8 de desembre, ha quedat desconvocada després que sindicats i patronal hagin assolit un preacord. La reunió de mediació pel nou conveni, que afecta 100.000 treballadors a tot Catalunya, s’ha allargat 13 hores.


Segons el text del preacord, els treballadors del sector cobraran un 3 % més el 2021, un 2,75 % el 2022 i un 2,5 % el 2023. Són increments inferiors al que havien demanat inicialment els sindicats. Tot i això, es compensen amb la clàusula de revisió salarial amb l’IPC. En concret, si la inflació puja més del 5,75 % d’increment de sou pactat per al 2021 i el 2022, l’excés formaria part de la base de càlcul dels sous de l’any següent. De la mateixa manera, si l’IPC definitiu del 2023 fos superior a l’augment pactat del 2,5 %, es reformularia part del salari a cobrar a partir del 2024.

D’altra banda, també s’ha pactat rebaixar la jornada anual 10 hores a partir del 2022 amb una bossa d’hores flexibles que s’incrementa en 25 hores anuals i la retirada de la proposta de convertir en laborables diumenges i festius.

Pel que fa a permisos, el conveni preveu 10 hores per acompanyar familiars al metge i dos dies addicionals en els permisos retribuïts per mort o malaltia greu en què calgui viatjar a l’estranger. Així mateix, recull el complement del 100 % d’incapacitat temporal per malaltia professional.

En el text també s’hi inclou que no cobraran el plus de nocturnitat les feines que siguin nocturnes per la seva naturalesa, com el personal de vigilància. Amb relació als convenis formatius, s’incrementen les retribucions dels contractes en pràctiques fins al 80 % el primer any i el 90 % el segon; i el de formació puja un 70 % el primer any, un 80 % el segon i un 90 % el tercer. A més, s’hi ha inclòs l’envasament i el filetejat com a activitats a les quals s’aplica el conveni, que entrarà en vigor l’1 de gener del 2022.

Els sindicats CCOO i UGT-FICA i les patronals Agemcex, Anafric, Anagrasa, Anice i Feic han tancat el document després d’11 mesos de negociacions, i només un mes abans que el conveni caduqués. El preacord s’haurà de sotmetre ara a la ratificació de les juntes directives de les organitzacions empresarials així com de les assemblees sindicals.