Volen superar el 44% de participació al Programa de detecció precoç de còlon i recte a la Garrotxa

Després de dos anys, la tercera ronda del programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte va acabar recentment amb 6.420 participants, el 43,90% de la població de la comarca d’entre 50 i 69 anys als que se’ls va demanar anar-se a fer les proves.


D’aquestes més de 6 mil persones, a 273 se’ls va detectar sang a la femta. Finalment es van realitzar 245 colonoscòpies, que van permetre detectar 10 tumors. El tant per cent de persones que han respost a la crida és un dels més alts de les comarques de Girona, després del Ripollès. Des del 2015, però, quan les proves es van iniciar a la Garrotxa, la mitjana de participació és del 43%, molt similar a la de l’última ronda. L’Oficina tècnica de cribratge valora aquesta alta participació, si bé apunta a alguns marges de millora per seguir ampliant-la.

Josep Costa, coordinador de l’Oficina tècnica de cribratge: Nosaltres volem que la partcipació sigui la més alta possible. Podríem augmentar la presència als mitjans de comunicació, per recordar que el programa segueix viu, i també podríem trobar alternatives a l’avís per carta. Amb les noves tecnologies, es poden enviar SMS o avisos a través de La Meva Salut.

Des de l’Oficina tècnica de dribratge, es recorda l’important que és detectar un tumor cancerigen de colon o al recte.

Josep Costa, coordinador Oficina tècnica de cribratge: La detecció precoç no només ens permet trobar lesions que poden ser l’orígen d’un tumor, sinó que la intervenció quirúrgica sigui menys agressiva. A més, ens permet detectar altres tipus de malalties, com inflamacions intestinals.

A la Garrotxa ja s’ha iniciat la quarta ronda de detecció precoç de càncer de còlon i recte, quan es convida a la població d’entre 50 i 69 anys a fer-se la prova per descartar o agafar la malaltia a temps.

x