La CUP assegura que la cessió de la Providència és una “donació encoberta”

El grup municipal de la CUP d’Olot no està d’acord en donar patrimoni públic a privats. Asseguren que la cessió gratuïta de la Providència és una donació encoberta d’un immoble públic a una Fundació La Fageda de la qual l’ajuntament no té majoria ni control. Enlloc de donar-lo el que demanen és que d’aquí 35 anys es revisi la cessió, i allargar-la, canviar-la o rescindir-la, depenent de les necessitats de la ciutat i de l’estat del funcionament del projecte.


Jordi Gasulla, regidor de la CUP  a l’Ajuntament d’Olot: “Podem pensar que amb aquesta Fundació la relació és i serà molt bona, però en 35 anys hi poden haver molts canvis de direcció i creiem que l’administració ha de ser garantista i assegurar-se tenir capacitat de decisió”.

A la CUP d’Olot defensen que el projecte ha de prioritzar els joves que no disposen de cap recurs, entre moltes altres propostes. En primer lloc, demanen que d’aquí 35 anys es revisi de nou la cessió gratuïta i es tornin avaluar les necessitats del servei, i es torni a negociar la cessió o el retorn de l’equipament a la ciutat.

També volen que es demani a la fundació la Fageda un projecte on es detalli i s’afegeixin tots els objectiu i paràmetres que regiran l’activitat del nou espai per tal de millorar la qualitat del projecte i, per tant, d’acreditar la utilitat pública o d’interès social de l’activitat, de forma adequada i coherent, seguint les propostes dels tècnics.

Per últim, creuen necessari que aquest projecte sigui valorat i validat per un tècnic d’educació com diu l’informe de la comissió jurídica assessora signat en data 9 de novembre de 2021.

 

x