Les Preses fa un pas més cap a la sostenibilitat amb la millora dels teulats de dos equipaments municipals

Gràcies a l’ajuda del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya de 120.000 euros, l’Ajuntament de les Preses ha impulsat la substitució del sostre d’uralita del Centre Cultural i del Local Social de Bosc de Tosca i ha aprofitat per instal·lar-hi aïllants interiors. El resultat és una major confortabilitat per als usuaris dels dos espais, que són molts veïns de les Preses al llarg de l’any.


L’actuació s’ha complementat amb les millores de so i il·luminació que s’han fet al Centre Cultural de les Preses, que ha actualitzat l’equipament i abaratit costos, i la millora del sistema de coal·lefacció i enllumenat al Local Social de Bosc de Tosca. El projecte superarà els 160.000 euros. El 30% de l’actuació que no cobreix l’actuació, l’assumeix l’Ajuntament amb recursos propis.

El pròxim pas que pretén l’Ajuntament és la instal·lació de plaques solars a la teulada. Començaran pel Centre Cultural de les Preses mentre acaben d’estudiar amb el Consell Comarcal l’estalvi energètic que també podria comportar per al Local Social de Bosc de Tosca.

Aquestes no seran les primeres actuacions de renovació de fonts d’energies per als equipaments de les Preses; l’Ajuntament o Codella ja funcionen amb calderes de biomassa, però sí que seran els primers espais municipals amb plaques solars. Se seguirà treballant ara per renovar les fonts d’energies per renovables a l’equipament de l’antiga estació i al local de l’Esbart Marboleny, que també és de titularitat municipal.

x