L’equip de govern d’Olot s’inclina per donar suport a la moció per un possible tren-tram fins a Girona

L’equip de Govern de l’Ajuntament d’Olot veu favorable la proposta de recuperar el tren entre Girona i la capital de la Garrotxa en una modalitat de tren-tram elèctric i fins i tot s’inclina per un eventual suport a la moció que la plataforma ciutadana i d’experts promotora preveu presentar al ple municipal. L’alcalde d’Olot, Pep Berga, creu que també hi votaran favorablement la resta de grups representats. Veu la proposta com l’inici d’un recorregut per explorar noves formes de mobilitat sostenibles.

Pep Berga, alcalde d’Olot: El suport perquè s’estudiïn aquestes possibilitats per part de l’Ajuntament d’Olot el tindran sempre, jo crec que per part de tots els grups. La possibilitat que a la nostra ciutat hi hagués un tren-tram, un tramvia, un tren del tipus que sigui, és molt atractiva. [Els promotors] Ho van saber explicar molt bé en el sentit d’explicar que ells són promotors, és a dir, no són els que presenten un projecte definitiu sinó que el que fan és promoure que en aquest cas la Generalitat, el Departament de Territori, estudiï més bé aquesta proposta per veure si seria viable o no ho seria. Jo crec que el que s’inicia a partir d’aquesta proposta és un recorregut, un recorregut d’estudi per veure la viabilitat d’aquest projecte.

x