El transport pesat que no tingui Olot com a destinació no podrà travessar la ciutat

S’obria el meló, en el darrer punt de l’ordre del dia, del model de mobilitat a la ciutat, amb el problema que suposa el trànsit dels vehicles pesants que suporten determinats carrers i vies olotines. L’equip de Govern portava a votació una modificació de les ordenances municipals. En concret es modifica la de circulació, en el seu article 55, per la qual a partir d’ara es prohibeix al transport pesat travessar la ciutat si el seu destí final no és Olot. La mesura compta amb algunes excepcions, però afecta directament als vehicles de més de 7,5 tones. Augmenten, doncs, els controls per a la prohibició de pas dels vehicles pesants en una mesura de pacificació del trànsit que hauria de permetre a la ciutat tenir  més control dels vehicles que incompleixen la normativa.

Agustí Arbós, regidor de Mobilitat de l’Aj. d’Olot: “No és res nou, sinó que significa afegir-nos com a  ciutat al control que ja fa la Generalitat, per identificar millor als qui incompleixen la normativa i sancionar-los si cal. Tenim molt en compte l’activitat econòmica d’Olot i la comarca, però hem de prendre mesures de pacificació en alguns casos”.

Els grups de l’oposició hi van votar a favor de manera unànime, compartint l’objectiu a curt termini però diferint en algun cas del model de mobilitat a llarg termini.

Laila El Gamouchi, regidora ERC Olot: “Estem a favor de qualsevol mesura que signifiqui pacificar el trànsit, abaixar el soroll i les emissions contaminants”.

Josep Guix, portaveu PSC Olot: “El que la ciutat necessita de manera urgent és la variant, però qualsevol mesura per pal·liar els efectes d’aquest trànsit és benvinguda”.

Jordi Gasulla, regidor de la CUP Olot: “Necessitem un nou pla de mobilitat comarcal. La mesura està bé, però no en farem prou”.

En punts anteriors de l’ordre del dia, la regidora d’Hisenda passava revista dels comptes del 2021 i l’execució dels pressupostos del darrer any, en un plenari de caràcter molt tècnic que es va desenvolupar amb un ampli consens en la majoria de punts, entre els quals els impostos per les plusvàlues, que s’han modificat d’acord amb la normativa vigent a l’espera de la resposta de l’Estat.

Els grups de l’oposició plantejaven al final precs i preguntes en temes que anaven des dels nous semàfors fins a l’hospital, passant fins i tot pels nous usos de l’antic Museu dels Volcans o l’estat d’algunes actuacions a la ciutat en matèria d’urbanisme.

x