La CUP demana sense èxit a l’Ajuntament un informe tècnic extern de la construcció dels pisos del carrer Pou del Glaç

La CUP sospita que la construcció dels pisos del carrer Pou del Glaç no s’està executant de manera correcta. Des del seu punt de vista, s’ha intentat una argúcia legal amb l’objectiu d’anar en contra del que pretenia la normativa.


Jordi Gasulla, CUP Olot: “Creiem que hi ha hagut una argúcia perquè obtenir la llicència i ara no s’estan complint els requisits”.

Des del Ple de març els cupaires van preguntar pel projecte a l’apartat de precs i preguntes. Asseguren que les golfes s’estan construint com a habitatges de luxe, i demana a l’equip de Govern que ho investigui perquè aquesta construcció no acabi als tribunals.

Jordi Gasulla, CUP Olot: “Demanem que l’Ajuntament encarregui un informe tècnic extern per esclarir que tot estigui fent-se correctament i que aquesta construcció no acabi als tribunals”.

El regidor d’Urbanisme va respondre a les preguntes de Gasulla. Jordi Güell assegura que la llicència està ben donada i desestima la petició dels cupaires per sol·licitar un informe tècnic extern.

Jordi Güell, regidor d’Urbanisme Aj. d’Olot: “La llicència està ben donada, i els aspectes tècnics que esmenta el regidor no tenien unes obligatorietats específiques en aquest sentit. Creiem que no cal demanar aquest estudi”.

x