La Taula de mobilitat de la Garrotxa impulsa el transport públic de la comarca cap a la integració tarifària

La nova Taula comarcal de mobilitat de la Garrotxa la constituiran alcaldes i representants polítics d’arreu del territori, que volen treballar conjuntament per tal de detectar necessitats i impulsar accions i processos de millora, sempre apostant per la mobilitat sostenible a la Garrotxa.

Jordi Güell, conseller comarcal de Mobilitat: “Des del Consell trobàvem molt important cobrir tres àmbits concrets, que són la millora del transport públic, la mobilitat turística i la integració tarifària de la comarca”.

Pel que fa a l’àmbit de la mobilitat turística, es pretén regular-la per preservar la integritat del territori, però també convertir el transport públic en un valor turístic, posant-lo com a  opció per moure’s per la comarca de manera més sostenible.

S’estudiarà cada municipi de manera individual segons les seves necessitats, però les bones experiències amb Mieres, Santa Pau i tots els nuclis de la Vall d’en Bas fan preveure que es tirarà endavant més transport a demanda i es teixirà una xarxa més completa pel que fa al transport públic intercomarcal.

Mercè Rius, directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya: “El diàleg ha de ser constant perquè les necessitats evolucionen i hem de ser capaços de donar alternatives viables a la gent del territori”.

Pel que fa a la petició que el conseller comarcal Jordi Güell va traslladar-li a la directora general de Transports i Mobilitat, Mercè Rius va anunciar l’absoluta predisposició de la Generalitat de Catalunya a iniciar el procés d’integració tarifària de la Garrotxa a l’ATM de Girona. Aquesta notícia, que va ser molt ben acollida pels representants de la Taula comarcal de Mobilitat, suposa un salt qualitatiu per als ciutadans i ciutadanes de la Garrotxa en l’àmbit del transport públic. La integració tarifària permet el desplaçament amb diferents mitjans de transport fent servir el mateix títol i sense cost addicional dins de la seva zona geogràfica de validesa, així com fer els transbordaments més fàcils i barats mitjançant sistemes de validació que permetin la despenalització dels transbordaments.

x