La politòloga Gemma Ubasart reivindica ciutadans partícips en la forja dels nous estats del benestar

Un segle després del desplegament dels estats de benestar a l’Europa Occidental i Democràtica, la politòloga Gemma Ubasart va proposar d’analitzar-los i actualitzar-los al cicle Reptes del segle XXI del PEHOC. L’experta va explicar com, amb el canvi de mil·lenni han sorgit noves fractures socials, que no tenen tant a veure amb les classes com amb l’edat i el gènere, i que s’han de saber abordar des d’un paper actiu de la societat.

Gemma Ubasart, politòloga i professora de la UdG: “Pensar el nostre estat del benestar perquè hi actuïn els poders públics però també el teixit comunitari i social. Per tant, proposar un estat del benestar que generi igualtat, però també treballi la fraternitat”.

La professora de ciències polítiques de la UdG va remarcar també la importància dels centres acadèmics com a proporcionadors d’eines que permetin a les noves generacions participar de manera activa en aquests moments de transformacions socials, polítiques, econòmiques i ambientals.

Gemma Ubasart, politòloga i professora de la UdG: “Ja no valen aquells coneixements enciclopèdics, d’aprendre’s de memòria un temari, sinó sobretot pensar, intervenir, proposar i tenir aquestes qualitats per fer-ho possible. I sobretot, també, tenir motivació, estimar la feina que fas. D’aquesta manera és com pots fer-hi una bona aportació. Crec que és allò que els nostres i les nostres estudiants es poden endur d’un centre universitari o un altre centre educatiu”.

En aquest sentit, Ubasart va remarcar la tasca d’entitats com el Patronat d’Estudis Històrics i Comarca per acostar a la ciutadania diferents temàtiques que permetin esdevenir partícips dels esdeveniments des de la informació.

x