El síndic de Greuges comptabilitza 29 queixes i 36 consultes de persones d’Olot

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, va presentar al ple de l’Ajuntament d’Olot del passat dijous el report anual, en què ha destacat un nivell baix de queixes a la capital de la Garrotxa. Pel que fa a l’any passat, es van produir 29 queixes i 36 consultes, 7 queixes i 4 consultes més que l’any 2020.

Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya: “El tema de queixes socials passen a primer lloc, el volum de queixes socials. Segurament amb una gravetat perquè després de la COVID, hi ha l’evidència que aquelles esquerdes socials que teníem abans s’han eixamplat. No les ha creat la pandèmia sinó que les ha evidenciat i les ha posat damunt la taula, i amb una obertura que caldria que tingués major celeritat per part dels poders públics.”

Ribó també ha manifestat que s’ha avançat molt en el temps i la resolució de les queixes i consultes igual com en els nivells de transparència municipals. Tot i això, ha afegit que cal publicitar, encara més, el dret que tenen les persones a la informació pública.

Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya: “Està molt poc publicitat, encara hi ha molt poca gent que té coneixement que té dret a la informació pública i encara ens queda molta celeritat per donar resposta a la transparència. Publicitat de la informació pública, amb llenguatge accessible.”

Seguint la dinàmica dels anys anteriors, l’Ajuntament d’Olot ha estat l’administració més afectada, en un total de 8 queixes.

La majoria de les queixes s’han centrat en l’àmbit d’administració pública i tributs, concretament en temes de funció pública i tributari. En un segon terme les queixes se centren en l’àmbit de polítiques territorials per qüestions d’urbanisme i mobilitat, medi ambient, i també en l’àmbit de polítiques socials relacionades amb la infància i l’adolescència.

Ribó va instar als partits i als seus integrants a estar amatents a qualsevol possible vulneració de drets, i també a garantir la millor atenció als ciutadans.

x