El Servei d’Informació i Atenció a les Dones n’ajuda gairebé 300 el 2021

La perspectiva de gènere i el treball de prevenció contra les violències també ha estat un dels punts tractats pel Consorci d’Acció Social el 2021. El Servei d’Informació i Atenció a les Dones ha vist incrementades les seves peticions en un 43%. Gairebé 300 persones, la gran majoria dones, han rebut el suport del servei. També ha augmentat en un 38% les atencions als Espais de Bon Tracte, on hi han participat 109 dones. A més, s’han activitat 19 dispositius ATEMPRO, de localització en casos de violència.

Un dels grans blocs d’actuació dels serveis socials a la comarca són les relacions familiars. L’any passat es van atendre 632 famílies per acompanyar-les en relacions dificultoses.

Teia Fàbrega, directora del Consorci d’Acció Social: “Intentant ajudar, acompanyar en aquestes relacions dificultoses, a vegades, que acaben en negligència, violència o en situacions de maltractament en persones de la família, siguin les dones o els nens com a aspectes més vulnerables.”

L’ens destaca la creació de l’equip de treball Vadegé que, conjuntament amb el Servei d’Atenció Integral a la diversitat sexual i de gènere, té com a objectiu enfocar les accions de prevenció de les violències des de la perspectiva de gènere. El consorci també remarca la campanya ‘Retalla les violències, enganxa les cures’ on hi han participat absolutament tots els municipis de la comarca.

També ha treballat per visibilitzar la diversitat sexual, afectiva i de gènere. ‘La Diagnosi sobre les realitats LGTB+ a la Garrotxa’ es tracta d’una eina que ha permès abordar accions d’acord amb realitats presents a la comarca.

x