Olot farà un estudi per detectar totes les possibles millores al Parc Nou

La Junta de Govern Local ha aprovat la redacció del Projecte Bàsic de Millora Paisatgística i Adequació de l’Ús Públic del Parc Nou d’Olot. Aquestes futures intervencions serien finançades pels fons europeus Next Generation, arribarien a un total de 52.000 euros.

L’estudi no només se centrarà en la vegetació, sinó també en tots els paviments, els accessos, els passos d’aigua i el reg del parc entre d’altres.

Aniol Sellabona, regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans: Aquest és el primer que el que ens permetrà és posar sobre la taula la situació inicial d’aquest equipament, d’aquest espai de la ciutat, revisar-ho, saber on ens trobem, identificar quines són aquelles millores necessàries que haurien d’aplicar-hi i també que puguin determinar quines són aquelles mesures de gestió per tal de garantir un bon estat de conservació i un bon manteniment a curt, mitjà i llarg termini.

El document de l’estudi té previst presentar-se al mes de setembre, l’ajuntament assegura que el fons de subvenció estarà disponible de forma immediata pel seu ús.

Aniol Sellabona, regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans: El que tenim ja certificat és que tindrem a disposició aquests 52.000 euros que, per tant, podran ser d’aplicació immediata i, el que us deia abans, amb aquesta priorització que farem un cop tinguem aquest estudi amb els serveis tècnics, podrem fer ja un primer paquet d’actuacions que ja ens ajudarà a fer una primera renovació important d’alguns elements que segur que seran notoris i que seran importants per anar seguint amb aquesta continuïtat de millora d’aquest espai.

x