La Junta de Govern Local encarrega un estudi urbanístic del Pla de Dalt

La Junta de Govern Local va encarregar fa unes setmanes un estudi urbanístic de la zona del barri del Pla de Dalt. Un primer encàrrec per conèixer com s’hauria de desenvolupar aquest sòl en el futur, concretament, al sector entre l’Hospital d’Olot, la carretera de Riudaura i el Riu Fluvià, precisament, l’espai on es té previst que entri el tram oest de les Variants.

Jordi Güell, regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Olot: “És un sector enorme. Té una capacitat de creixement. Representa un estoc de sòl, tant per activitats econòmiques tant per sòl residencial per un Olot del futur. Però és veritat que hem de començar a mirar com s’ha de desenvolupar.”

El consistori ja va advertir que és un sòl que tardarà molts i molts anys a veure’s executat, tot i que es mostra satisfet que s’estiguin fent els primers passos per estudiar el terreny.

Pep Berga, alcalde d’Olot: “És a dir, ordenar a veure com ha de quedar la composició dels carrers, com s’haurien de reparcel·lar. Tota aquesta part de l’estudi urbanístic previ a convertir una zona que avui en dia la veiem com camps, però que en el planejament ens apareix com a sòl urbanitzable no consolidat.”

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament l’any 2006, ja dibuixa aquest espai com un sòl urbanitzable no consolidat i ara el que fa el consistori és un primer pas d’ordenació per saber com quedarà en el futur.

x