La Garrotxa acull una nova prova pilot per formar jutges de pau en la mediació i estendre-la a tot Catalunya

La sala Magma de l’Espai Cràter ha servit darrerament per reunir els jutges de pau dels municipis garrotxins que no compten amb jutjat de primera instància i instrucció, tots excepte Olot, així com els alcaldes i alcaldesses. El Consell Comarcal havia demanat al departament de Justícia reforçar la figura dels jutges i jutgesses de pau com a mediadors per resoldre conflictes.

Santi Reixach, president del Consell Comarcal de la Garrotxa: “Aquesta gent ha de poder tenir algun suport, allà on es puguin dirigir quan tenen algun conflicte a solucionar. Va venir d’aquí que vam parlar amb el director dels Serveis Territorials de Justícia, l’Albert Ballesta, i vam mirar la manera per donar suport a aquestes persones que fan de jutge de pau”.

Cal que els veïns i veïnes sàpiguen que poden recórrer a aquesta figura dels pobles per arribar a acords sense demanar audiència a l’alcalde ni haver d’iniciar un recorregut judicial que sol ser més llarg i costós. De moment, és un recurs pot utilitzat pels veïns i veïnes dels pobles.

Carles Ramon, jutge de pau de Santa Pau: “Jo, al lalrg de quatre anys m’he trobat amb quatre o cinc casos, només. Afortunadament s’han pogut solucionar la major part d’ells, per bona predisposició d’una de les parts, normalment”.

Maria Rosa Turrado, jutgessa de pau de Riudaura: “Jo fa molt poquet que ho soc, encara no fa ni un any, i no m’he trobat amb gaire res, firmar certificats de matrimoni, de defunció, de naixements, però conflictes i tot això no me n’he trobat”.

El Departament de Justícia de la Generalitat ha recollit el guant de l’administració local i iniciarà per als jutges de pau de la Garrotxa una prova pilot de formació. L’objectiu és el de dotar als jutges i jutgesses de pau d’eines efectives per resoldre els conflictes i arribar a acords satisfactoris per a les parts.

Albert Ballesta, director dels Serveis Territorials de Justícia de Girona: “Per a tots els problemes que sorgeixin de la convivència, temes de dret civil, que si el camí, que si el gos em molesta, que si el gall -han sortit coses d’aquest tipus-, hem de trobar un vehicle que no sigui el judicial”.

Elisabeth Saltor, directora del Centre de Mediació de Catalunya: “Donar-los eines d’intervenció en un primer estadi del conflicte, de facilitadors del diàleg. I després, explicar-los i assessorar-los com derivar aquells conflictes que ja estan enquistats, en una dimensió que s’en va més enllà de les seves funcions, i poguer-los derivar llavors a través del centre de mediació”.

Albert Ballesta, director dels Serveis Territorials de Justícia de Girona: “Però si ningú pica a la seva porta, no ho saben. Per què hem fet venir els alcaldes? Perquè ens ajudin a fer d’altaveu, de prescriptors d’aquesta funció. Estem d’acord que la prova pilot es faci a la Garrotxa pels condicionants de municipis petits, molt adequats per començar aquesta acció”.

Davant el qüestionament de la figura del jutge o la jutgessa de pau als municipis sense jutjats de primera instància i instrucció, el Departament de Justícia de la Generalitat considera aquesta figura cabdal per al funcionament general de l’administració i la justícia.

El departament de Justícia preveu implementar aquesta nova formació a jutges i jutgesses de pau entre finals de setembre i principis d’octubre. Si en dona fruïts, la Generalitat estendrà la pràctica a tota Catalunya per donar una primera resposta a la resolució de conflictes des del món local.

x