L’IDEAL d’Olot fa un intercanvi europeu amb joves de Bèlgica i Itàlia per treballar la resiliència

La setmana passada, joves de Bèlgica i d’Itàlia van fer una estada a Olot en el que va ser un intercanvi organitzat per l’Àrea de Joventut i Educació del Consell Comarcal. El projecte entra dins un programa d’ERASMUS +, en el que també hi col·labora l’entitat Palmanana de Palermo i l’entitat Globeling de Bèlgica.

Cristina Riera, Tècnica de Joventut de l’Àrea d’Educació i Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa: “Elles treballen també amb joves i tenen serveis de joventut a diferents poblacions petites com nosaltres aquí. Durant l’any preparem les activitats i les sessions amb els joves del país que lidera.

Des del 2013 de l’Àrea d’Educació i Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa fa intercanvis amb projectes de diverses temàtiques perquè joves de la comarca tinguin la oportunitat de viure experiències didàctiques, socials i culturals.

Cristina Riera, Tècnica de Joventut de l’Àrea d’Educació i Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa: “ I aquest projecte és un que va començar l’any passat i dura 3 anys, l’any passat a Bèlgica es va treballar la resiliència personal, aquest any comunitària aquí, i l’any que ve a Itàlia farem resiliència global.”

Gemma Canalias, Consellera del Consell Comarcal de la Garrotxa: “Què millor que conèixer a través d’aquestes activitats la Garrotxa.”

Els joves hi han estat des del diumenge 31 de juliol fins el diumenge següent: 7 d’agost.

Oscar, Mechelen (Bèlgica): “This week we have done a lot of activities, like for exemple we did a lot of workshops about comunity resilience. So each country like Italy, like Sicily and Catalunya and Belgium, they all prepare workshops about a tipe of resilience.”
(Aquesta setmana hem fet moltes activitats, per exemple vam fer molts tallers sobre la resiliència comunitària. Doncs cada país ha preparat tallers sobre diferents tipus de resiliència.)

Marianna, Castellbone (Sicilia): “I think the most important thing is to really make a community and to really understand why is important to be more resiliant because still now people ignore the real reason to be more sustainable and resiliant, and it’s a very important crisis and we have no time left, so thats it.”
(Crec que el més important és crear una comunitat real i entendre de veritat perquè és important ser més resilient, perquè encara ara hi ha gentque ingora la verdadera raó de ser més sostenible i resilient. La crisis d’avui és molt important i no ens queda temps.)

El dissabte passat van fer un punt d’informació al Firal i una performance per conscienciar a la població del necessari canvi.

x