El Passeig de Barcelona tindrà nova il·luminació

L’Ajuntament d’Olot vol tirar endavant un projecte de millora a l’enllumenat del Passeig de Barcelona. La iniciativa va ser suggerida pels veïns dels barris de Pequín i Sant Roc entre d’altres i consta de 3 alternatives.

Aniol Sellabona, regidor de serveis urbans de l’ajuntament d’Olot: Es va fer amb un assessorament extern una proposta que contempla tres alternatives. Des d’unes més convencionals amb el que serien uns fanals de peu, fins a altres lluminàries que queden en suspensió per fer entorns com podria ser el del passeig de Barcelona. Com bé sabeu, tot l’entramat de l’eixample Malagrida i també el passeig Barcelona tenen una arquitectura peculiar dins de la nostra ciutat, per tant, s’ha treballat també en què quedi ben integrades qualsevol d’aquestes tres propostes en aquest espai.

Durant aquest temps s’ha estudiat quin tipus de fanals són els més adients per aquest punt.

Aniol Sellabona, regidor de serveis urbans de l’ajuntament d’Olot: És un lloc on hi ha un arbrat important i, per tant, s’ha de tenir en compte que quan es realitzen les accions de poda per exemple, aquest enllumenat ha de ser d’un tipus que aguanti bé aquestes actuacions perquè ens podríem trobar que quan hem de fer la poda d’algun tipus d’arbre i fem caure algunes branques depèn de quin tipus d’illuminària tinguem a sota, podríem tenir alguns problemes. S’ha de contemplar que si en algun moment s’ha de desmuntar algun element de la il·luminació, es pugui fer. És a dir, tot de requisits tècnics que els hem tingut en compte per a les propostes que les acabaríem de valorar.

Aquest projecte de millora es preveu que costarà entre 70.000 i 90.000 euros.

 

x