L’avantprojecte de transformació de l’estació de Sants de Barcelona, firmat pels olotins RCR Arquitectes

L’avantprojecte de transformació de l’estació de Sants de Barcelona, una de les obres més importants a la ciutat comtal en els pròxims anys, té segell garrotxí.

Noelia Baldayo, RCR Arquitectes: “Nosaltres tenim una relació de Sants des de fa molt de temps, des del 2005 treballant en aquesta estació. Tenir l’oportunitat de poder plasmar és una satisfacció haver arribat a un punt tan important.”

A grans trets, el projecte preveu que la nova estació sigui accessible pels quatre costats per guanyar en permeabilitat i lluminositat i elimina els dos vials de trànsit que ara separen el vestíbul de la plaça dels Països Catalans, que queda lliure de trànsit rodat i envoltada de verd.

Noelia Baldayo, RCR Arquitectes: És un projecte que té una escala urbana que es convertirà en un punt intermodal de la ciutat de Barcelona. És un projecte que gràcies a la interacció amb l’Ajuntament de Barcelona i ADIF s’ha aconseguit donar un caràcter urbà, una estació que serà permeable a la ciutat. Hem aconseguit peatonalitzar l’entorn, etc. Serà un projecte per a la ciutadania i per a l’experiència del viatger.”

Ramon Vilalta, RCR Arquitectes: “El que fa més especial aquest projecte innovador és que no parlem d’un edifici. No és un edifici, no és una infraestructura, no és la creació d’un espai públic sinó que és tot això alhora. Diem que és un sistema complex de relacions. És la creació d’un espai de ciutat que s’enceta amb un nou model urbà i és quelcom que abraça un projecte d’una gran complexitat.”

El nou projecte recull, també, el que s’ha batejat com a “bosc Viriat”, al carrer Viriat, una arbreda situada al costat d’on ara hi ha l’estació d’autobusos. Un altre dels aspectes rellevants del futur edifici és que s’hi instal·laran 14.000 metres quadrats de plaques fotovoltaiques i tindrà un mantell que servirà per captar llum per al vestíbul i, alhora, generar ombra.

Ramon Vilalta, RCR Arquitectes: “Tot plantejat també amb el nou model. Un model de pacificació, els carrers passen a ser peatonals, es naturalitza, es planten arbres, els paviments són tous. Va amb tota la gamma de projectes que estem treballant actualment, projectes que climàticament s’adaptin al moment actual.”

Amb un cost previst de 410 milions d’euros, Adif començarà les obres l’any que ve amb 130 milions procedents de fons Next Generation. Les obres acabaran, en una primera fase, el 2026 i en una segona fase abans del 2030.

Segons l’Ajuntament de Barcelona, el 2030 s’estima que hi haurà 12 milions més d’usuaris de tren que els 46 milions que van arribar o marxar des de Sants el 2019. Per això, l’avantprojecte de transformació de l’estació que s’ha presentat preveu pràcticament doblar aquestes instal·lacions, que arribaran als 36.000 metres quadrats.

x