El valor de la proximitat

President Consell Comarcal de la garrotxa Joan Espona

En el món actual, el model de mitjans de comunicació està en constant transformació.

President Consell Comarcal de la garrotxa Joan Espona

Facebook

Instagram